KIM JESTEŚMY

FUNDACJA
CENTRUM ROZWOJU RODZINY „PROGRESJA”

Fundacja Centrum Rozwoju Rodziny PROGRESJA powstała w lutym 2011 roku, z dniem 16 marca 2011 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 380248

MISJA FUNDACJI

Misją Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju rodziny, przeciwdziałanie zagrożeniom oraz dbałość o kondycję psychiczną, emocjonalną i fizyczną każdego z jej członków.

Jesteśmy grupą osób pracujących z rodzinami i specjalistów, którzy przekonani są, że każdy członek rodziny ma własne, indywidualne potrzeby rozwojowe, a rodzina jest tym szczególnym miejscem, w którym można je zaspokoić. Jesteśmy przekonani, że szczęśliwi i spełnieni ludzie wychowywani są przez spełnionych rodziców, w szczęśliwych rodzinach.

Centrum Rozwoju Rodziny PROGRESJA powstało z inicjatywy osób, które wymarzyły sobie miejsce, gdzie wszyscy członkowie każdej rodziny znaleźliby ofertę działań pozwalających na rozwój. Rodzina jest dla nas ważnym miejscem twórczego wzrastania każdego z jej członków, dlatego pragnęliśmy stworzyć miejsce szczególne dla dzieci, ważne dla rodziców i seniorów.

Miejsce, w którym znalazłyby pomoc i wsparcie
rodziny, przeżywające kryzys
rodziny wychowujące niepełnosprawne dziecko
rodziny zapewniające opiekę seniorom
osoby znajdujące się w słabej kondycji psychicznej
osoby uzależnione
ofiary przemocy
dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością
dzieci będące świadkami w sądzie

Miejscem, w którym mogłyby rozwijać swoje umiejętności i uzdolnienia
dzieci szczególnie zdolne
rodzice w pełnieniu roli wychowawczej
osoby podnoszące kwalifikacje zawodowe i umiejętności społeczne

Miejscem, w którym można nauczyć się jak dbać o własne zdrowie
jak czuć się spełnionym
jak zadbać o własny rozwój osobisty i zawodowy
jak rozwijać własne zainteresowania

85%

Wsparcie

95%

Pomoc

80%

Edukacja

95%

Rozwój